top of page

Документи

Методологія оцінки набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров'я в БО БФ "Християнська медична асоціація України"

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперерного професійного розитку в БО БФ "Християнська медична асоціація України"

Положення про оцінку заходів безперервного профейсійного розвитку на ознаки академічної доброчесності в БО БФ "Християнська медична асоціація України"

bottom of page